Zaproszenie

Pomorskie Dni Ginekologiczno-Położnicze. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie.
 

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Razem z firmą Mimesis rozpoczynamy nowy cykl konferencji ginekologiczno-położniczych. Bez wątpienia tematy poruszone podczas konferencji Pomorskie Dni Ginekologiczno-Położnicze. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie, będą dotyczyły przede wszystkim sytuacji nagłych, często rzadkich, a prawdopodobnie nawet bardzo rzadkich. Z całą pewnością jednak takich, które zdarzają się w momentach, gdy często nie możemy skorzystać z pomocy doświadczonych kolegów, specjalistów ginekologii i położnictwa.

To poważna kwestia, ponieważ na salach sądowych toczą się procesy, podczas których ocenie podlegają decyzje lekarza często wyrwanego w środku nocy ze snu, a niewątpliwie podejmowane w sytuacji zagrożenia życia kobiety czy płodu. Nie ma odwrotu od podjętych działań, dlatego bezsprzecznie muszą być one prawidłowe. Z pewnością, nie ma tu miejsca na poprawki. W rezultacie, ze względu na zawiłość spraw, postępowanie jest kierowane do wyjaśnienia i oceniane przez gremium biegłych. Ci zaś mają czas na zastanowienie się i skorzystanie z literatury czy doświadczenia kolegów.

W związku z tym w Gdyni omówimy praktyczne rozwiązania, a nie jedynie teorię. Autorzy – eksperci w wąskich zagadnieniach naszej specjalności – przekażą Państwu jasną informację, jak oni sami postąpili w danej sytuacji oraz, oczywiście, jak rozwiązaliby konkretny problem.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy także położne. Choć wiedzę i cele mamy podobne, posiadamy bez wątpienia inne kompetencje i stoją przed nami odmienne zadania w opiece na kobietami i noworodkami. Właśnie dlatego uzupełniamy się w swojej pracy.

Reasumując, nazwiska i doświadczenie wykładowców gwarantują najwyższy poziom dostarczonej wiedzy, a firma Mimesis z pewnością zadba o komfort Uczestników.

Zapraszamy Was do odwiedzenia Gdyni w październiku i spędzenia z nami weekendu.

Pomorskie Dni Ginekologiczno-Położnicze. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie z pewnością spełnią Państwa oczekiwania.

 

Przemysław Oszukowski


Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Patronat nad wydarzeniem objęło
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Termin

20–21 października 2023 roku

Program konferencji

PIĄTEK 20.10.2023

9:00

Powitanie

prof. Przemysław Oszukowski

9:00–10:15

SESJA I:

Moderatorzy: prof. Grzegorz Bręborowicz, prof. Mirosław Wielgoś, prof. Krzysztof Czajkowski

9:00–9:15

Zagrażające niedotlenienie płodu w II okresie porodu

prof. Grzegorz Bręborowicz

9:15–9:30

Ostry zespół TTTS

prof. Mirosław Wielgoś

9:30–9:45

Uzależnienia u ciężarnych

dr Tomasz Maciejewski

9:45–10:00

Różnice między encefalopatią noworodków a encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną noworodków

prof. Iwona Maroszyńska

10:00–10:15

Uszkodzenie jelit podczas laparoskopii

prof. Rafał Stojko

10:15–10:30

przerwa kawowa

10:30–12:00

SESJA II

Moderatorzy: prof. Piotr Sieroszewski, prof. Stanisław Radowicki, prof. Krzysztof Szyłło, prof. Mariusz Zimmer

10:30–10:45

Ciąża ektopowa

prof. Piotr Sieroszewski

10:45–11:00

Niedoczynność nadnerczy u ciężarnej

prof. Stanisław Radowicki

11:00–11:15

Powikłania chemioterapii w onkologii ginekologicznej

prof. Zbigniew Kojs, prof. Bożena Cybulska-Stopa

11:15–11:30

Skręt przydatków u młodocianej

prof. Krzysztof Szyłło

11:30–11:45

Ostra toksoplazmoza u kobiety ciężarnej

prof. Michał Krekora

11:45–12:00

Zaopatrzenie uszkodzeń układu moczowego podczas operacji ginekologicznych

prof. Jacek Wilczyński

12:00–12:15

przerwa kawowa

12:15–14:00

SESJA III

Moderator: prof. Hubert Huras, prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, prof. Hanna Kwaśniewska, prof. Justyna Teliga-Czajkowska

12:15–12:30

Ostre wielowodzie

prof. Krzysztof Preis

12:30–12:45

Stany nagłe w kardiologii prenatalnej

prof. Maria Respondek-Liberska

12:45–13:00

Zakażenie wewnątrzowodniowe w położnictwie

prof. Hubert Huras

13:00–13:15

Zator płynem owodniowym

prof. Mariusz Dubiel, dr Marta Sekielska

13:15–13:30

Rzucawka

prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

13:30–13:45

Wynicowanie macicy

prof. Hanna Kwaśniewska

13:45-14:00

Wybrane powikłania operacji laparoskopowych i sposoby ich zaopatrzenia z wykorzystaniem narzędzi do zamykania naczyń z jednoczesnym cięciem

Wykład sponsorowany firmy MEDICOM

14:00–15:00

przerwa obiadowa

15:00–16:30

SESJA IV

Moderatorzy: prof. Dariusz Wydra, prof. Włodzimierz Sawicki, prof. Marek Nowak

15:00–15:15

Rola radiologii inwazyjnej w krwotokach w ginekologii onkologicznej

prof. Dariusz Wydra

15:15–15:30

Menopauza chirurgiczna

prof. Marek Nowak

15:30–15:45

Gorączka neutropeniczna u pacjentek leczonych z powody schorzeń nowotworowych żeńskiego narządu płciowego

prof. Andrzej Nowakowski, dr Patrycja Glińska

15:45–16:00

Krwotok u kobiety z rakiem szyjki macicy

prof. Włodzimierz Sawicki

16:00–16:15

Żylaki u ciężarnej

prof. Krzysztof Cendrowski

16:15–16:30

Choroba trofoblastyczna

prof. Wojciech Kwaśniewski

16:30–16:45

przerwa kawowa

16:45–17:45

SESJA V

Moderatorzy: prof. Jarosław Kalinka, prof. Mariusz Dubiel, prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, prof. Lechosław Putowski

16:45–17:00

Noworodek matki małoletniej

prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz

17:00–17:15

Krwawienie w II i III trymestrze ciąży

prof. Jarosław Kalinka

17:15–17:30

Dystocja barkowa

prof. Małgorzata Świątkowska-Freund

17:30–17:45

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych

prof. Lechosław Putowski

SOBOTA, 21.10.2023

9:30–11:15

SESJA I

Moderatorzy: prof. Mariusz Piechota, prof. Mariusz Grzesiak, prof. Hubert Wolski

9:30–9:45

Zgoda na zabieg medyczny w stanach nagłych

prof. Rafał Kubiak

9:45–10:00

Depresje poporodowe

dr Katarzyna Wachowska

10:00–10:15

Zatrzymanie krążenia u kobiety ciężarnej

dr Marta Małagocka

10:15–10:30

Obrzęk płuc w ciąży i połogu

prof. Mariusz Piechota

10:30–10:45

Zatrzymanie moczu ciężarnej

prof. Hubert Wolski

10:45–11:00

Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu

prof. Mariusz Grzesiak

11:00–11:15

Krwotok poporodowy

dr Agnieszka Pięta-Dolińska

11:15-11:30

przerwa kawowa

11:30–13:00

 SESJA II – okrągły stół

 Organizacja pracy w przypadkach stanów nagłych na sali porodowej

prof. Grzegorz Bręborowicz, prof. Grażyna Iwanowicz-Palus, prof. Hubert Huras, prof. Mariusz Grzesiak, prof. Iwona Maroszyńska, prof. Przemysław Oszukowski, prof. Mariusz Piechota, prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, prof. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. Dariusz Wydra

   
   

Informujemy, że po zakończeniu obrad, przewidziano również DODATKOWĄ sesję dla położnych. Położne i pielęgniarki mogą brać udział we wszystkich wykładach, również tych odbywających się w piątek i sobotę.

13:45–15:30

DODATKOWA SESJA DLA POŁOŻNYCH

Moderatorzy: prof. Grażyna Iwanowicz-Palus, dr n.med. Krzysztof Ulbrich, mgr Jolanta Parafiniuk

13:45-14:00

Bezpieczna opieka okołoporodowa w świetle zaleceń WHO

 

prof. Grażyna Iwanowicz-Palus

14:00-14:15

Zalecenia i postępowanie położnej przy znieczuleniu zewnątrzoponowym

dr n.med. Krzysztof Ulbrich

14:15-14:30

Krwotok położniczy– zalecenia i postępowanie położnej

dr Grażyna Gebuza

14:30-14:45

Kardiotokografia. Czekać, czy działać?

mgr Jolanta Parafiniuk

14:45-15:00

Resuscytacja noworodka po porodzie – kiedy i kto powinien zacząć?

mgr Wioletta Cedrowska-Adamus

15:00-15:15

Zapalenie sutka w połogu – postępowanie położnej

mgr Agnieszka Piątkowska

15:15-15:30

Dyskusja

15:30

Zakończenie

 

 

 
 

Kursy

Szanowni Państwo, oczywiście, zapraszamy również do wzięcia udziału w kursach, które odbędą się podczas wydarzenia. Ze względu na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona,  o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.

1. Dr Łukasz Szeszko – Praktyczna histeroskopia

Warsztaty odzwierciedlają faktyczne warunki na sali operacyjnej. Kursanci mają szansę pracy na wyspecjalizowanych narzędziach histeroskopowych, z wizją w standardzie 4K. Stanowiska zaopatrzone są w medyczne trenażery z resekcją na tkance zwierzęcej.

Warsztaty odbywają się w turach, a kursanci będą podzieleni na grupy 6-8 osobowe. Czas trwania warsztatów to ok. 1,5h dla każdej grupy. Szkolenie zawiera część teoretyczną – wprowadzającą oraz praktyczną szkoleniową. Każdy kursant po zakończeniu otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.

Kurs obdbywa się w piątek w godzinach:

9:00-11:00

12:00-14:00

14:30-16:30

2.USG:
PROWADZĄCY: prof. M. Słodki, prof. M. Świątkowska – Freund, dr Agnieszka Żalińska

WAŻNE: Warsztaty praktyczne akredytowane przez PTGiP do Certyfikatu Umiejętności Wykonywania Badań Prenatalnych/Certyfikat Umiejętnośći Wykonywania Badań Ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii (Certyfikat Podstawowy). 10 PUNKTÓW

OPIS: Warsztaty praktyczne z udziałem pacjentek, w grupach kilkuosobowych. Uczestnicy mają możliwość samodzielnego wykonywania badań i skorzystania z pomocy osób prowadzących. Jak zbadać serce niekorzystnie ułożonego płodu? – wskazówki praktyczne bezpośrednio od ekspertów w trakcie badania. Przy każdym aparacie USG znajdować się będzie jedna osoba prowadząca oraz pomoc techniczna.

Kurs obdbywa się w piątek w godzinach 14:00-19:00.

 
3. Mecenas Anieszka Nicia-Pelczarska Kiedy płód staje się człowiekiem? Aspekty prawne

Podczas warsztatów podjęte zostaną aspekty prawne związane z pracą z ciężarnymi i rodzącymi. Prowadząca chętnie udzieli odpwiedzi na pojawiające się pytania. Każdy uczestnik po zakończeniu otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.

Kurs obdbywa się w piątek w godzinach: 12:30-13:30

Miejsce

Zapraszamy Państwa do Gdyni!

Godnym uwagi jest fakt, że konferencja Pomorskie Dni Ginekoloegiczno-Położnicze. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii, odbędzie się w hotelu Courtyard Gdynia Waterfront w urokliwej części gdyńskiego portu.

Adres:

Hotel Courtyard Gdynia Waterfront

Jerzego Waszyngtona 19,

81-342 Gdynia

Noclegi

W celu zarezerwowania noclegu, proszę klinknąć w LINK

 

Warunki rezerwacji:

1. Stawka za pokój od 412 PLN jest ceną brutto z wliczonym śniadaniem

2. Bezkosztowa anulacja lub zmiana rezerwacji jest możliwa do dnia 18.09.2023

3. Rezerwacje anulowane po dniu 18.09.2023 obciążane są wartością całego pobytu.

 

Impreza towarzysząca

Oczywiście, zapraszamy Państwa do udziału w kolacji koleżeńskiej, która z pewnością upłynie w miłej atmosferze. Niewątpliwie muzyka oraz otoczenie gdyńskiego portu, wpłynie pozytwnie na Państwa samopoczucie.

20 października 2023 r. (piątek) godz. 20.00 w miejscu konferencyjnym.

Koszt wynosi 250 zł od osoby. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest częścią programu naukowego.

 

Sponsorzy

Opłaty

Koszt uczestnictwa

Lekarz – 590 zł (do 31.07.2023)
Lekarz – 690 zł (od 1.08.2022)
Lekarz – 750 zł (na miejscu – w miarę wolnych miejsc)
Położna, pielęgniarka – 250 zł (do 14.08.2023)
Położna, pielęgniarka – 400 zł (od 15.08.2023)

Termin płatności wynosi 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa. Po tym czasie Organizator ma prawo do anulowania uczestnictwa w konferencji.

Impreza towarzysząca – 250 zł *

* Wydarzenie odbędzie się 20 października 2023 roku o godzinie 20:00. Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz nie jest częścią programu naukowego.

Certyfikaty

Informujemy, że za uczestnictwo w wydarzeniu przysługuje 40 PKT DO CERTYFIKATU WIEDZY PTGIP

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na wydarzenie.

Rejestracja

W przypadku wybrania faktury imiennej, prosimy o podanie adresu zamieszkania.
zł 0,00

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

tel.: 535 588 915
e-mail: kontakt@mimesis.com.pl

Kontakt w sprawie wystawy firm:

tel.: 507 080 393
e-mail: kontakt@mimesis.com.pl

Organizator:

Mimesis Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna
ul. Nad Jarem 39A
80–135 Gdańsk

tel.: 507 080 393
e-mail: kontakt@mimesis.com.pl